HIŠNA MIŠ

je velika 7-9 cm,rep ima dolg 6-8cm,večinoma je sive barve,po trebuhu od sive do bele barve. Spolno zrela je po dveh do treh mesecih in ima običajno od 5 do 15 mladičev. Živi od enega do tri leta in se razmnožuje preko celega leta.


RJAVA PODGANA

(Rattus norvegicus) velika od 19-28cm,prav tako dolg je rep. Samci so večji od samic,po hrbtu sive barve ,po trebuhu svetlo sive barve. Spolno zrele pri treh do petih mesecih. Odrasle živijo eno leto,v tem času imajo štiri do sedem gnezd,v vsakem osem do dvanajst mladičev. Razmnožujejo se celo leto .Gnezdi v zemlji,pod zgradbami,raznih nasipih itd.


ČRNA PODGANA

(Rattus rattus)- meri od 15-25cm,rep ima enako dolg,imajo velika ušesa temno sive rjave ali črne,po trebuhu svetlo sive barve. Spolno zrele pri treh do petih mesecih. Letno tri do šest legel,po šest do osem mladičev. Gnezdijo v zgradbah ali drevesih,le redko v zemlji


Marko Zajc s.p.,
Čiščenje in vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov